Tuesday, 07/07/2020 - 22:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Kim
 • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THCS YÊN MỸCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2014 - 2015 1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch: - Căn cứ Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ...
 • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2014 - 2015 (của giáo viên)Họ và tên giáo viên: Ngày, tháng, năm sinh:Tổ chuyên môn: Năm vào ngành giáo dục:Trình độ chuyên môn: - Chuyên ngành đào tạo khi vào ngành: - Chuyên ngành đào tạo ...
 • Phòng giáo dục - đào tạo ý yên Trường T H C S yên Mỹ Số 02/KH - THCSCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Mỹ, ngày 20 tháng 8 năm 2014Kế hoạch dạy tự chọn năm học 2014-2015I. ...
 • PHÒNG GD&ĐT HUYỆN Ý YÊNTrường thcs YÊN Mỹ…. /KHSHCMcộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Mỹ, ngày 20 tháng 12 năm 2013KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, THEO CHUYÊN ĐỀ năm học 2013 - ...
 • PHÒNG GD VÀ ĐT Ý YÊNTRƯỜNG THCS YÊN MỸ .CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2014 - 2015 Họ và tên giáo viên: Phạm Văn Sinh. Ngày- tháng-năm sinh: 14/10/1980Tổ chuyên ...
 • PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Ý YÊN TRƯỜNG THCS YÊN MỸ-----(((((-----KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊNTỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THCS YÊN MỸTỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
 • LỜI NÓI ĐẦU Thực hiến kế hoạch kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhằm giúp cán bộ, giáo viên giảng dạy môn Toán (THCS) củng cố kiến thức, phương pháp ...
 • LỜI NÓI ĐẦU Thực hiến kế hoạch kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để nhằm bổ trợ kiến thức, nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn cho giáo ...
 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNHTÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNMÔN: TIẾNG ANH KHỐI TH&THCSNhóm tác giả:- Lại Thế Dũng: Chuyên viên Sở GD&ĐT- Phan Thị Hằng: Chuyên viên phòng GD&ĐT Thành phố Hà Tĩnh- Phan Đăng Nhân: Giáo viên Trường THCS Hoàng Xuân ...
 • LỜI NÓI ĐẦU Thực hiến kế hoạch kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhằm giúp cán bộ, giáo viên giảng dạy môn Hóa học (THCS) củng cố kiến thức, phương ...
 • LỜI NÓI ĐẦU Thực hiến kế hoạch kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhằm giúp cán bộ, giáo viên giảng dạy môn Thể dục (THCS) củng cố kiến thức, phương ...
 • LỜI NÓI ĐẦU Thực hiến kế hoạch kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhằm giúp cán bộ, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử (THCS) củng cố kiến thức, phương ...
Tài nguyên