Hội khuyến học xã Sơn Kim 1 tặng quà động viên kịp thời học sinh đạt giải các kỳ thi cấp tỉnh. BGH, các thầy cô giáo và Hội cha mẹ học sinh thăm hỏi ...